Necroland

Rock

Rock alebo rok je jedným z hudobných žánrov populárnej hudby. Rock ako žáner je veľmi rozsiahly, diferencovaný a jeho hranice sú voľne definované s vzdialene príbuznými žánrami napríklad ako soul. V širšom zmysle rock zahŕňa aj rock-and-roll, ktorý je jeho najstaršou fázou. Označenie rock (namiesto rock and roll) sa začalo používať od 2. polovice 60. rokov.

Charakteristický je najmä svojou rytmikou, ktorá je založená predovšetkým na troch hudobných nástrojoch: bicích, basgitare a elektrickej gitare. Môžu byť však zahrnuté ďalšie nástroje ako klávesové nástroje (organ, klávesové syntenzátory) a aj dychové hudobné nástroje (trúbka, trombón), ktoré sa bežne používajú v niektorých jeho podžánroch.

Hlavný formujúci vplyv na rock v užšom zmysle mal rock-and-roll. Na začiatku 60. rokov rock 'n' roll vybočoval z ostatných žánrov a na počiatku Britského rocku sa naliehalo na používanie termínu rocková hudba. S „britskou inváziou“ to znova vzpružilo tento hudobný štýl v USA, kde sa znova navrátil a stal sa posledným medzinárodným kultúrnym fenoménom so značným spoločenský dopadom na svet. Konkurenčné nároky sa pripisovali skončeným vojnám, šíreniu mieru a tolerancii rovnako tiež mravného úpadku, dokonca sexuálnej promiskuity. Rock sa stal populárnym naprieč celou planétou a rozvinul sa do početných veľmi odlišných štýlov s obrovským zázemím v mnohých krajinách, kde pretrváva dodnes.